Novinky


NovinkaVýstava fotografií v Oparenském mlýně

Milí přátelé, dovolte, abychom Vás pozvali na výstavu fotografií našich německých přátel, která se bude konat v Oparenském mlýně. Snímky pořídili T. Koppe, U. Möckel a A. Lohse. Nazývají je historickými a novodobými fotoimpresemi z Krušnohoří. Výstavu pořádáme společně s Erzgebirgsvereinem. Vernisáž výstavy proběhne v neděli 12. května 2013 v 15:00 přímo na ...

Číst celou novinku | Autor: Lukáš | 25.04.2013

NovinkaProtipovodňová opatření na mlýně

Již před Vánoci nám byl schválen nový projekt s názvem Protipovodňová opatření u Opárenského mlýna , jehož roční realizaci jsme zahájili 1.1. 2013. Tento projekt podpořila SAB v rámci programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko . Naším Saským partnerem je i nadále Erzgebirgsverein e.V. v čele s Gabriele Lorenc. Na celý ...

Číst celou novinku | Autor: Lukáš | 25.01.2013

NovinkaOhlédnutí za pestrým létem

Letošní druhá letní sezóna v Oparenském mlýně byla opravdu nabitá a pestrá. Začátek prázdnin si táborový týden bez maminek užívali tatínkové s dětmi pod vedením Zdenyho Šmídy z České Lípy, následoval pohádkový tábor TOM Kulíšků z Roztok, pak se mlýn ocitl v moci kouzel Harryho Pottery na táboře TOM Maracaibo ze Třince. V srpnu tu skládaly náročné mlynářské zkoušky děti z DDM Labyrint z Kladna, ...

Číst celou novinku | Autor: Lukáš | 22.09.2012

NovinkaNěmečtí přátelé se loučili s létem ve mlýně

Poslední srpnový víkend dorazila do Oparenského mlýna skupina mladých ze spřáteleného německého spolku Erzgebirgsverein, našeho projektového partnera. Přijeli na kolech z krušnohorského Steinbachu, podnikli cyklovýlet do okolí, oba večery jsem se sešli u společného ohně, povídali si, zazpívali...Výpravu vedl náš milý hostinský z Wildbachu Mario Eberlein, ke kterému pravidelně už čtyři roky ...

Číst celou novinku | Autor: Lukáš | 22.09.2012

NovinkaProgramy environmetální a kulturní výchovy se rozjely

Během léta a podzimu byly ve mlýně uvedeny první dva z chystaných programů Centra environmentální a kulturní výchovy. Konkrétně jde o čtyřhodinový až celodenní program Ve mlýně a na statku, zaměřený na mlynářství, život a práci ve mlýně, získávání obživy dříve a dnes, původ našich potravin a chov domácích zvířat. Druhým programem je Lesní čarování, během kterého se děti zážitkovou a herní ...

Číst celou novinku | Autor: Lukáš | 22.09.2012

NovinkaExkurze studentů VŠE

Skupina studentů Vysoké školy ekonomické z navštívila v rámci předmětu Přeshraniční spolupráce Oparenský mlýn jako úspěšnou ukázku evropského projektu, kde spolupracují dva zahraniční partneři. Pro studenty byla kromě prohlídky areálu připravena přednáška o historii mlýna a zejména o zpracování a průběhu projektu obnovy mlýna v rámci programu Cíl 3. Po exkurzi se rozvinula živá debata, ...

Číst celou novinku | Autor: Lukáš | 22.09.2012

NovinkaLesní čarování v Oparně

O druhém říjnovém se víkendu se děti ze skupiny Mladých ochránců přírody z Klánovic zúčastnily programu ekologické výchovy Lesní čarování. S lektorkou Lucií Tučkovou si herní formou osvěžily druhy stromů, které rostou v okolí mlýna, povídaly si o růstu a stáří stromů, o významu stromů a lesa pro lidi a zvířata, dověděly se, co jsou to lesní patra a kdo v nich žije. Velký úspěch měla doslova ...

Číst celou novinku | Autor: Lukáš | 22.09.2012

NovinkaOcenění Opárenského mlýna v soutěži Má vlast

Krásně opravený Opárenský mlýn byl ve čtvrtek 21.6.2012 oceněn v pátém ročníku soutěže Má vlast v srdci Evropy. Rekonstrukce byla natolik zdařilá, že jsme získali první místo v jedné z kategorií a převzali z rukou pana ing. Karla Lišky zajímavou knihu o hradech a zámcích spravovaných NPÚ. Slavnostní vyhodnocení proběhlo v Arcibiskupském paláci přímo na Hradčanském náměstí s unikátním ...

Číst celou novinku | Autor: Lukáš | 23.06.2012

NovinkaSetkání sudetských Němců ve mlýně

V sobotu 16.června se Oparenský mlýn stal dějištěm zcela výjimečné události ? setkání původních obyvatel, rodáků z okolí Oparenského údolí, nuceně vysídlených po 2. světové válce. Společnost se při návštěvě svých rodných vsí zastavila v našem mlýně zejména proto, aby se na vlastní oči přesvědčila, jak vypadá a funguje místo určené pro setkávání Čechů a Němců, o kterém podle vlastních slov ...

Číst celou novinku | Autor: Lukáš | 22.06.2012

NovinkaPosunuli jsme psanou historii Oparenského mlýna k roku 1684!

Od pana Jana Rösslera, spoluautora publikace Lovosice: paměť města, jsme získali nejen dosud neznámý snímek našeho mlýna (obr. 1), ale také typ na zásadní informace k jeho historii. Ty obsahuje článek Josefa Stössela, vydaný v roce 1935 v ročence litoměřického vlastivědného spolku, který popisuje jednotlivé zajímavosti Oparenského údolí při putování z Velemína do Malých Žernosek. (Stössel, ...

Číst celou novinku | Autor: Lukáš | 23.03.2012

Partneři

Logo A-tom.cz

http://www.erzgebirgsverein.de/


Projekt "Středisko environmentální a kulturní výchovy Asociace TOM ČR Opárenský mlýn" byl podpořen v rámci Programu Cíl 3/Ziel 3, který je spolufinancován ERDF

Projekt trvá od 1.7.2009 do 30.6.2012. Na projekt bylo vyčleněno 795.365,00 eur z dotačních prostředků Evropské unie, státního rozpočtu České republiky a zemského rozpočtu Saska.

Œ 2002 - 2020 Opárenský mlýn

A

Projekt "Protipovodňová opatření u Opárenského mlýna" byl podpořen v rámci Programu Cíl 3/Ziel 3, který je spolufinancován ERDF

Projekt trvá od 1.1.2013 do 31.12.2013. Na projekt bylo vyčleněno 224 383,5eur z dotačních prostředků Evropské unie, státního rozpočtu České republiky a zemského rozpočtu Saska.

Œ 2020 Opárenský mlýn

Jestli chcete navštívit web protipovodňových opatření Oparenského mlýna, klikněte zde