Novinky


NovinkaTomíci finišují s opravou mlýna

21. květen - podvečer - do otevření mlýna zbývají necelé tři týdny. Klube se hezky, uznejte!Vlahý podvečer, na dvoře silná motorka stavbyvedoucího, ve světnici schne zbrusu nová pec, drobně pomrzlý ořech, základy nového oplocení - ale hlavně - malebné mlýnské budovy září v někdejší kráse.11. června odevzdáme mlýn sami sobě, donátorské Evropské unii, otevřeme ho veřejnosti a ...

Číst celou novinku | Autor: Lukáš | 25.05.2011

NovinkaKontrolní dny v rychlém sledu

Již patnáctý kontrolní den proběhl v areálu mlýna 29.4.2011. Hlavním lákadlem byla již vybudovaná kořenová čistička odpadních vod, jedna z mála v republice! Pozornost přitáhla i nová kamna-sporák v domečku a natřený štít hrázděného domu. Na kontrolním dni se řešily i nelichotivá situace kolem povodní zničeného mostku, převod náhonu a protipovodňové zabezepečení. Tomek

Číst celou novinku | Autor: Lukáš | 04.05.2011

NovinkaČtrnáctý kontolní den v Opárenském mlýně

Čtrnáctý kontolní den v Opárenském mlýně proběhl 15.dubna. Stavba se mílovými kroky blíží ke konci. Tomek

Číst celou novinku | Autor: Lukáš | 20.04.2011

NovinkaKontrolní dny v rychlém sledu

V Opárenském mlýně finušuje rekonstrukce, kontrolní dny č. 12 a č. 13 tak proběhly v rychlém sledu. Jak patrno z fotografií, hrázděný dům dostává novou střechu, na louce za mlýnem se kope kořenová čistička uvnitř stavení se hbitě pracuje. Tomek

Číst celou novinku | Autor: Lukáš | 06.04.2011

NovinkaBřeznová brigáda TOM Veverk a TOM Roháči

V sobotu 26. března brigádničili TOM Veverk z Brandýsa n.L. s pomocí TOM Roháči Kladno a členů německého Erzgebirgsverein na louce u Oparenského mlýna. Pokáceli a zpracovali náletovou zeleň, takže se louka krásně prosvětlila. Patří jim velký dík za dobrou práci. Helena Podroužková

Číst celou novinku | Autor: Lukáš | 30.03.2011

NovinkaObjevování historie Opárenského mlýna - setkání s tamní rodačkou

To, že Opárenský mlýn, zbrusu nová základna Asociace TOM, leží v Sudetech a že byl tudíž majetkem německy mluvících obyvatel, které jsme si navykli označovat jako sudetské Němce, asi nikoho nepřekvapí. V Sudetech to tak nějak s domy většinou je – v architektonických prvcích, nápisech a starých místních názvech tušíte sudetskou historii, dnes téměř výhradně chápanou jako ...

Číst celou novinku | Autor: Lukáš | 29.03.2011

Novinka 11. kontrolní den

jedenáctý kontrolní den se uskutčenil 28.1.2011. Stavba pracuje na krovu hrázděného domu a na přístavku pro zázemí kuchyně tamtéž. Tomek

Číst celou novinku | Autor: Lukáš | 27.02.2011

NovinkaKoordinační schůzka na mlýně

Zástupci tomíků i stavební firmy se sešli 18.2.2011 v Opárenském mlýně a domlouvali zařízení domů nábytkem, ladili osvětlení interiérů. Dále domlouvali podrobnosti k peci ve světnici, určili podobu plotu kolem areálu a řešili umístění úpravny vody. Na stavbě je na hrázděném domě je nové položená střecha, dále se pracuje na přístavku. Ve stodole vznikla velká světlá ložnice v patře, v ...

Číst celou novinku | Autor: Lukáš | 27.02.2011

NovinkaZasněžený Opárenský mlýn

Na Opárenském mlýně práce pilně pokračuje i v zimě. V těchto dnech roste nová střecha na hrázděném domku, který v budoucnu bude sloužit jako ubytovací objekt s kuchyní... Tomek

Číst celou novinku | Autor: Lukáš | 10.01.2011

NovinkaOpárenský mlýn rok za rokem

Rekonstrukce Opárenského mlýna díky financím Evropské unie (Program Cíl3 - Česko-Saská přeshraniční spolupráce) čile pokračuje. Pro větší přehlednost, možná i kvůli naší zvědavosti, jsme do fotogalerie níže nahráli fotografie z let 2001 až 2010, na nichž je krásně vidět nejprve chátrání mlýna, po té (po roce 2009) konečně i jeho obroda. Co na fotografiích naleznete přesně? ...

Číst celou novinku | Autor: Lukáš | 30.11.2010

Partneři

Logo A-tom.cz

http://www.erzgebirgsverein.de/


Projekt "Středisko environmentální a kulturní výchovy Asociace TOM ČR Opárenský mlýn" byl podpořen v rámci Programu Cíl 3/Ziel 3, který je spolufinancován ERDF

Projekt trvá od 1.7.2009 do 30.6.2012. Na projekt bylo vyčleněno 795.365,00 eur z dotačních prostředků Evropské unie, státního rozpočtu České republiky a zemského rozpočtu Saska.

Œ 2002 - 2019 Opárenský mlýn

A

Projekt "Protipovodňová opatření u Opárenského mlýna" byl podpořen v rámci Programu Cíl 3/Ziel 3, který je spolufinancován ERDF

Projekt trvá od 1.1.2013 do 31.12.2013. Na projekt bylo vyčleněno 224 383,5eur z dotačních prostředků Evropské unie, státního rozpočtu České republiky a zemského rozpočtu Saska.

Œ 2019 Opárenský mlýn

Jestli chcete navštívit web protipovodňových opatření Oparenského mlýna, klikněte zde