Němečtí přátelé

Za navázání spolupráce mezi A-TOM a Erzgebirgsverein e.V. vděčí oba spolky panu ing. Janu Havelkovi. Spojil nás nejen zájem o turistiku a pobyt v přírodě, ale zejména snaha zprostředkovat dětem a mladým lidem kontakt s přáteli z druhé strany hranice. Vynikající spolupráce mezi našimi spolky se rozvinula díky snaze zrekontruovat zchátralý Oparenský mlýn jako základnu pro naše další společné aktivity. Paralelně se proto rozběhla jednání o společném projektu a pracovní brigády v mlýně. První pracovní setkání nad projektem proběhlo v lednu 2009 v Cínovci/Zinnwald pod vedením předsedů obou spolků Gabriele Lorenz a Tomáše Novotného a za účasti zástupců obou stran, pracujících na projektu, Tomka Hurta, Kamila a Heleny Podroužkových, Alexandra Lohseho, Wolfganga Mende a Tina Hauffe

V únoru 2009 následovala schůzka v Annabergu, sídle Erzgebirgsverein e.V., kde jsme návrh projektu představili širšímu vedení partnerského spolku. V témže měsíci také proběhla první konzultace se saskou centrálou projektů přeshraniční spolupráce Cíl3/Ziel3 v Saské rozvojové bance pod vedením Tomáše Novotného a Tomka Hurta. 7. února si mlýn přijeli prohlédnout zástupci cínovecké sekce spolku Alexander Lohse a Wolfgang Mende. V únoru, březnu, květnu a červnu v mlýně proběhlo celkem pět pracovních brigád, kterých se zúčastnili mladí lidé z obou stran hranice, zejména z oddílu TOM Roháči a cínoveckého Erzgebirgszweigsverein. Kromě práce jsme si vždy našli čas i na malý výlet do okolí mlýna a společný táborák. 21.3 se na pozvání našich přátel desítka tomíků zúčastnila tradičního pochodu po historických zajímavostech německých Krušných hor. Na oplátku patnáctka členů krušnohorkého spolku pod vedením Alexandra Lohse navštívila Kladno a zúčastnila se turistického Pochodu ke Sv. Jiří.

Zatímco mladí lidé se intenzivně setkávali na brigádách a turistických výpravách, vedení obou spolků bylo v neustálém spojení a neúnavně pracovalo na společném projektu. V květnu proběhla další a finálová konzultace se saskou centrálou projektů Cíl3/Ziel3 za účasti Gabriele Lorenz a Tomka Hurta. Společný úspěch pak dvacítka dětí a mladých lidí v posledním červnovém víkendu oslavila návštěvou mlýna a výstupem na Lovoš.

Partneři

Logo A-tom.cz

http://www.erzgebirgsverein.de/


Projekt "Středisko environmentální a kulturní výchovy Asociace TOM ČR Opárenský mlýn" byl podpořen v rámci Programu Cíl 3/Ziel 3, který je spolufinancován ERDF

Projekt trvá od 1.7.2009 do 30.6.2012. Na projekt bylo vyčleněno 795.365,00 eur z dotačních prostředků Evropské unie, státního rozpočtu České republiky a zemského rozpočtu Saska.

Œ 2002 - 2019 Opárenský mlýn

A

Projekt "Protipovodňová opatření u Opárenského mlýna" byl podpořen v rámci Programu Cíl 3/Ziel 3, který je spolufinancován ERDF

Projekt trvá od 1.1.2013 do 31.12.2013. Na projekt bylo vyčleněno 224 383,5eur z dotačních prostředků Evropské unie, státního rozpočtu České republiky a zemského rozpočtu Saska.

Œ 2019 Opárenský mlýn

Jestli chcete navštívit web protipovodňových opatření Oparenského mlýna, klikněte zde