Dlouhá cesta za evropskou dotací aneb Zdoláváme Cíl 3 cesko-saské spolupráce

Z kraje října 2008 začala dlouhá cesta tvoření projektu, který by vrátil lesk Opárenskému mlýnu. (Připomeňme, že o mlýn, který nám přiklepla poslanecká sněmovna již v roce 2001, se Fond dětí a mládeže řadu let soudil s pionýrskou skupinou. Po vítězném (pro fond, respektive nástupnické ministerstvo financí) výsledku jsme čekali víc než rok, než nám objekt ministerstvo financí převede.) Ale zpět do října 2008, kdy jsme na projektu začali pracovat. Podzimní, idylický sraz v areálu zpustlého mlýna do nás vlil energii: věřili jsme v rychlost sepsání, podání a kladného vyřízení celého projektu. Velmi rychle jsme však vystřízlivěli, lhůty se prodlužovaly a původní cílený termín jsme přestřelili skoro o pět měsíců. Nebyla to ale naše vina.

Řešili jsme dva hlavní problémy získat - kladné stanovisko k stavebnímu povolení a sehnat, sepsat, opravit, propojit a vyladit všechna nutná opatření k podání projektu do Programu Cíl 3/Ziel 3. S prvním nám velmi pomohl lovosický úředník stavebního úřadu pan Jiří Novotný. Samotný objekt mlýna znal osobně a jeho zrekonstruování mu, lokálnímu patriotovi, přišlo jako výborný nápad. Jen jeden zádrhel však nemohl zdolat - hasičský sbor z Litoměřic, respektive osobu Růžičkovou věnující se stavebním vyjádřením. Právě ona hasička svými stále novými a novými dodatky dodatků, připomínkami připomínek a podmíněných podmínek prodloužila řízení o mnoho týdnů. O nemalých finančních nákladech z tohoto vyplývající ani nemluvě. Své si užili projektanti, které doslova ponižovala. Začátkem léta 2009 však přišlo krásné vyrozumění, že stavebnímu povolení je vyhověno.

Druhý problém se týkal samotného sepsání projektu, který jsme podávali v rámci projektu Cíl 3 česko-saské spolupráce. Zde nezbývá než poděkovat celému Společnému technickému sekretariátu z Drážďan, ale hlavně duu krajských úřednic Ústeckého kraje paní Holečkové a paní Paarové- Littmannové. Jejich ochotné a časté konzultace a rady nám pomohly projekt vyladit a jistě se promítly do schválení projektu Monitorovacím výborem v červnu 2009. Náklady projektu se vyšplhaly do výše celkem 870 405 eur (v přepočtu přibližně 20 000 000 Kč), z toho na vlastní stavební úpravy téměř 18 000 000 Kč a na realizaci doprovodných akcí 2 000 000 Kč. Z evropských prostředků (z ERDF) máme přislíbeno 85% nákladů, 5% pak získáme ze státního rozpočtu skrze ministerstvo pro místní rozvoj.

Významným spojencem při tvorbě projektu byli i naši přátelé z německého Erzgebirgsverein, se kterými jsme postupně vyladili systém společných akcí a brigád na roky dopředu. Myšlenka obnovit někdejší sudetský majetek je zaujala, pomohli nám s mnoha detaily, nápady, po všech stranách s nimi byla dobrá komunikace.

Cesta projektu vybudování environmentálního a kulturního střediska tak byla po 9 měsících pilné práce skončena. V srpnu 2009 proběhla veřejná soutěž, kterou vyhrála firma Hlaváček, specializující se na opravy památek. Nyní nás čeká snad ta veselejší stránka. Po poněkud úmorném úřadování se nám před očima bude rodit nově opravený mlýn!

Tomek Hurt, projektový manager Asociace TOM

Partneři

Logo A-tom.cz

http://www.erzgebirgsverein.de/


Projekt "Středisko environmentální a kulturní výchovy Asociace TOM ČR Opárenský mlýn" byl podpořen v rámci Programu Cíl 3/Ziel 3, který je spolufinancován ERDF

Projekt trvá od 1.7.2009 do 30.6.2012. Na projekt bylo vyčleněno 795.365,00 eur z dotačních prostředků Evropské unie, státního rozpočtu České republiky a zemského rozpočtu Saska.

Œ 2002 - 2019 Opárenský mlýn

A

Projekt "Protipovodňová opatření u Opárenského mlýna" byl podpořen v rámci Programu Cíl 3/Ziel 3, který je spolufinancován ERDF

Projekt trvá od 1.1.2013 do 31.12.2013. Na projekt bylo vyčleněno 224 383,5eur z dotačních prostředků Evropské unie, státního rozpočtu České republiky a zemského rozpočtu Saska.

Œ 2019 Opárenský mlýn

Jestli chcete navštívit web protipovodňových opatření Oparenského mlýna, klikněte zde