Realizační tým

Na projektu vytvoření Střediska environmentální a kulturní výchovy Asociace TOM ČR "Opárenský mlýn" se podílí dvou-národnostní realizační tým ze spolků Asociace turistických oddílů mládeže České republiky a Erzgebirgsverein e.V.

Projekt po administrativní stránce včetně shánění příloh a podkladů k stavebnímu povolení vede Tomek Hurt. Tlumočnické služby a vytvoření kostry výchovných akcí vytváří Helena Podroužková. Vše zaštiťuje předseda asociace Tomáš Novotný, který s předsedkyní Erzgebirgsverein Gabriele Lorenz vytvořil ideu projektu. Z německé strany se o projekt stará Alexander Lohse.

Dalšími spolupracovníky pak jsou i zaměstnanci ústředí asociace Jana Dvořáková (komunikace mezi spolky) a Zdena Náhlovská (účetnictví projektu), stejně tak i pracovníci německého spolku. Historické aspekty mlýna zdokumentoval a popsal Kamil Podroužek.

Nelze opominout i významnou pomoc emeritního předsedy Klubu českých turistů pana Jana Havelku, který pomohl sblížit oba spolky a tím významně nakročit k podání žádosti o evropskou dotaci.

Partneři

Logo A-tom.cz

http://www.erzgebirgsverein.de/


Projekt "Středisko environmentální a kulturní výchovy Asociace TOM ČR Opárenský mlýn" byl podpořen v rámci Programu Cíl 3/Ziel 3, který je spolufinancován ERDF

Projekt trvá od 1.7.2009 do 30.6.2012. Na projekt bylo vyčleněno 795.365,00 eur z dotačních prostředků Evropské unie, státního rozpočtu České republiky a zemského rozpočtu Saska.

Œ 2002 - 2019 Opárenský mlýn

A

Projekt "Protipovodňová opatření u Opárenského mlýna" byl podpořen v rámci Programu Cíl 3/Ziel 3, který je spolufinancován ERDF

Projekt trvá od 1.1.2013 do 31.12.2013. Na projekt bylo vyčleněno 224 383,5eur z dotačních prostředků Evropské unie, státního rozpočtu České republiky a zemského rozpočtu Saska.

Œ 2019 Opárenský mlýn

Jestli chcete navštívit web protipovodňových opatření Oparenského mlýna, klikněte zde