Výběrové řízení

Výběrové řízení "Opárenský mlýn" bylo organizováno dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Poptávka byla vyvěšena na našich webových stránkách.

Obeslány byly firmy:
 
KARA Proskovice
R. Kašovský
Nad strohou 221
724 00 Ostrava
 
Stavební firma KULT
U Starého hřbitova 243
473 01 Nový Bor
 
MISTAV-CL s.r.o
Aleš Michlík
Dubice 39
470 01 Česká Lípa
 
Stavba Ing. Kapr
Jiráskova 300
411 13 Třebenice
 
Stavební firma Hlaváček
Tomáš Hlaváček
Křížova 73
412 01 Litoměřice
 
Převzetí dopisu potvrdily firmy:
 
Stavební firma Hlaváček pod.č. 25630
Tomáš Hlaváček
Křížova 73
412 01 Litoměřice
 
Stavba Ing. Kapr pod.č. 25631
Jiráskova 300
411 13 Třebenice
 
Stavební firma KULT pod.č. 25632
U Starého hřbitova 243
473 01 Nový Bor
 
MISTAV-CL s.r.o pod.č. 25633
Aleš Michlík
Dubice 39
470 01 Česká Lípa
 
Dne 23. července zasedla výběrová komise ve složení Tomáš Novotný, ing. Roman Dědič (předseda), arch. Radka Šindelová a Josef Votava, saskou stranu zastupoval Volker Weise.
 
Komise hodnotila tyto nabídky:
 
Stavební firma KULT s.r.o
U Starého hřbitova 243
473 01 Nový Bor IČO 273 057 67
 
Stavební firma Hlaváček
Křížová 73/21
412 01 Litoměřice IČO 11 45 2072
 
Stavba Ing. Kapr s.r.o
Jiráskova 300
411 13 Třebenice IČO 254 24 092
 
Vítězem soutěže podle stanovených kritérií (hlavní kritérium byla cena) stanovila komise firmu Tomáše Hlaváčka.
Po ukončení soutěže byly obeslány zúcastněné firmy s vyrozuměním o výsledku výběrového řízení. S vítězem soutěže, firmou Hlaváček byla následne podepsána smlouva, která je uložena na ústredí asociace.

Partneři

Logo A-tom.cz

http://www.erzgebirgsverein.de/


Projekt "Středisko environmentální a kulturní výchovy Asociace TOM ČR Opárenský mlýn" byl podpořen v rámci Programu Cíl 3/Ziel 3, který je spolufinancován ERDF

Projekt trvá od 1.7.2009 do 30.6.2012. Na projekt bylo vyčleněno 795.365,00 eur z dotačních prostředků Evropské unie, státního rozpočtu České republiky a zemského rozpočtu Saska.

Œ 2002 - 2019 Opárenský mlýn

A

Projekt "Protipovodňová opatření u Opárenského mlýna" byl podpořen v rámci Programu Cíl 3/Ziel 3, který je spolufinancován ERDF

Projekt trvá od 1.1.2013 do 31.12.2013. Na projekt bylo vyčleněno 224 383,5eur z dotačních prostředků Evropské unie, státního rozpočtu České republiky a zemského rozpočtu Saska.

Œ 2019 Opárenský mlýn

Jestli chcete navštívit web protipovodňových opatření Oparenského mlýna, klikněte zde